07.06.23

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи

 Наукові дослідження УКРНДІЕП виконуються згідно з основними  напрямками наукової діяльності: 

 розроблення основ державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення екологічної,  у т. ч. радіаційної, безпеки та підтримання екологічної рівноваги в оточуючому навколишньому природному середовищі;

 • розроблення правових, нормативних, економічних та організаційних основ управління природоохоронною діяльністю;
 • розроблення екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС), вирішення наукових проблем щодо екологічної експертизи та екологічного аудиту;
 • розвиток наукових основ контролю та управління екологічним станом водних об’єктів, річкових басейнів та водойм;
 • наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу;
 • розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на регіональному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підприємств та об’єктів господарювання;
 • дослідження ступеня впливу промислових та сільськогосподарських об’єктів на якість поверхневих, підземних і дренажних вод, розроблення проектів захисту підземних вод та водозаборів від забруднення;
 • розроблення систем та методів поводження з промисловими і твердими побутовими відходами;
 • аналіз стану повітряного басейну та розроблення заходів щодо його охорони;
 • заповідна справа та збереження біологічного різноманіття;
 • наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні;
 • науково-методичне забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування.