07.06.23

(057) 702-15-92

Міжнародна діяльність

 

Міжнародне співробітництво

 

ERASMUS+ ПРОЕКТ 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP «СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ, НАУКОВИХ, УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНІ КЛІМАТУ» (CLIMAN)

Проект CLIMAN передбачає підготовку кваліфікованих кліматичних менеджерів. Для цього команди проекту вивчать кращі практики ЄС, підберуть і навчать персонал, оновлять існуючі магістерські програми з охорони навколишнього середовища і менеджменту шляхом розробки міждисциплінарного навчального модуля в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків. Якість підготовки і компетенції менеджерів по клімату будуть ретельно оцінено всіма групами стейкхолдерів з метою забезпечення їх професіоналізму, заходи по проекту будуть організовані в країнах-партнерах і в ЄС. Центри кліматичного менеджменту будуть створені з метою забезпечення взаємодії промислового сектора, об'єктів транспорту, енергетики, місцевих органів влади та університетів-партнерів в напрямку реалізації плану декарбонізації різних секторів економіки країн-партнерів, пропаганди кліматичних інновацій шляхом підтримки реалізації «клімато-інноваційних стартапів» на всіх етапах реалізації від генерації бізнес-моделі до укладення угод з продажу.

Мета проекту – допомогти університетам Грузії, Республіки Білорусь і України стати центрами розвитку досліджень кліматичного менеджменту для прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок і реалізації світових вимог по кліматорегулірованію шляхом придбання кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків.

Цілі проекту:

1. Обновити існуючі магістерські програми шляхом розробки міждисциплінарного навчального модуля «Кліматичний менеджмент».

2. Заснувати при університетах-партнерах консультаційні центри кліматичного менеджменту і забезпечити їх сталий розвиток.

3. Сприяти розвитку і зміцненню інституційного потенціалу університетів-партнерів з метою розробки рекомендацій для промислового, транспортного, енергетичного, туристичного секторів і місцевих органів влади в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків.

Тривалість проекту:

15 листопада 2020 р. – 14 листопада 2023 р.

Координатор проекту: Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди.

 

Партнери: 

– Університет Фоджа, Італія;

– Університет прикладних наук, Німеччина;

– Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва;

– Університет Туріба, Латвія;

– Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна;

– Університет «КРОК», Україна;

– Національний університет "Львівська політехніка", Україна;

– Державний університет імені Акакі Церетелі Кутаїсі, Грузія;

– Державний університет Батумі імені Шота Руставелі, Грузія;

– Поліський державний університет, Білорусь;

– Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь;

– Консалтингова компанія Халтгрен, Німеччина.

 

Напрями діяльності за проектом:

1. Аналіз і вивчення європейського досвіду реалізації навчальної та практичної діяльності по кліматичному менеджменту.

2. Розробка навчального модулю «Кліматичний менеджмент» в університетах-партнерах.

3. Створення консультаційних Центрів кліматичного менеджменту.

4. Реалізація оновленої магістерської програми в університетах-партнерах.

5. Управління якістю

6. Поширення та сталість результатів проекту.

7. Управління проектом.

 

Очікувані результати:

1. Оновлена за рахунок розробленого навчального модулю «Кліматичний менеджмент» магістерська програма реалізується в університетах-партнерах.

2. Кваліфікований персонал.

3. Створено Центри кліматичного менеджменту в університетах-партнерах.

4. Розроблена «дорожня карта» взаємодії промислового, транспортного, сільсько-господарчого та туристичного секторів і місцевих органів влади щодо реалізації політики з кліматичного менеджменту.

5. Кваліфіковані кліматичні менеджери.

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» виступає у ролі асоційованого партнеру програми проекту та створить на своїй базі філію Центру кліматичного менеджменту за напрямом розроблення і впровадження інформаційно-вимірювальних та інформаційно-аналітичних систем у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та дослідження змін клімату.

 

Участь установи в міжнародних проектах

Фахівці установи брали участь в міжнародних проектах, розвитку співробітництва з зарубіжними країнами, організації конференцій, семінарів, робочих зустрічей експертів.

 • Транскордонний діагностичний аналіз та Стратегічна програма дій для басейну р. Дніпро (Міжнародна програма ПРООН ГЕФ з екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро).
 • Розвиток регіональної системи управління промисловими відходами в Україні (Проект TACIS).
 • Програма спільного управління водними ресурсами річкових басейнів – моніторинг і оцінка якості води транскордонних річок – басейн р. Сіверський Донець (Проект TACIS).
 • Міжнародні експедиційні дослідження транскордонних ділянок басейну р. Дніпро на території України, Росії та Білорусі (Міжнародний центр досліджень і розвитку, Канада).
 • Інтегроване управління водними ресурсами в басейні р. Сіверський Донець (Українсько-Данський проект).
 • Розвиток транскордонного співробітництва та стійкого управління басейном р. Дністер (Проект ОБСЄ).
 • Поліпшення системи спостереження в річковому басейні з метою підвищення ефективності контролю якості вод на прикладі басейну р. Південний Буг (Програма INTAS).
 • Екологічний аудит промислових підприємств, що є значними джерелами забруднення навколишнього природного середовища (Проект Світового Банку).
 • Підготовка інвестиційного проекту «Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Харкові» (підготовка техніко-економічного обґрунтування, ОВНС, екологічний аналіз) (Проект ЄБРР/ ММР).
 • Накопичення і збереження тритію у філосилікатах і мінеральних сумішах для захисту навколишнього середовища (Програма ІNTAS).
 • Вплив зміни клімату на гідрологічний режим і водні ресурси в Європі. Міжнародна екологічна програма (РЕКО).
 • Розвиток екологічно безпечної енергетики (Проект TEMPUS-TACIS).
 • Стандарти екологічного менеджменту для підприємств (Проект ТACIS).
 • Дослідження мережі моніторингу поверхневих вод нових незалежних держав за критеріями єдиної Європейської мережі (Програма EUROWATERNET).
 • Підтримка країн СЄКЦА в галузі моніторингу якості та кількості водних ресурсів (Проект ЄЕА ООН).
 • Створення комплексної системи радіаційного контролю і раннього попередження в Чорнобильській зоні відчуження (Проект ТACIS).
 • Удосконалення вищої освіти в галузі  природоохоронного  менеджменту (Проект TEMPUS-TACIS).
 • Удосконалення Чорноморської наукової мережі (Проект FР-7).
 • Удосконалення можливостей системи спостережень і підтримки прийняття рішень на водозбірному басейні Чорного моря, що підтримують стійкий розвиток (Проект FР-7).
 • Брали участь в міжнародних робочих зустрічах та зустрічах експертів, рамках Проекту створення глибоководного судового ходу в українській частині дельти Дунаю міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України» – 2017  
 • В рамках співробітництва із Республікою Білорусь у 2017 р. проводився моніторинг стану Шацьких озер в районі Хотиславського кар’єру.

УКРНДІЕП вносив свої пропозиції на отримання міжнародних грантів за наступною тематикою:

 • «Nuclear Fuel Cycle Facilities Remote Monitoring using Unmanned Aerial Vehicle» («Віддалений моніторинг ядерних паливних циклів за допомогою безпілотного літального апарата») (січень 2017 р.);
 • «Use of long-lived radionuclides for dating very old groundwaters» («Використання довгоживучих радіонуклідів для вивчення стародавніх підземних вод») (вересень 2017 р.);
 • «The global monitoring of nitrogen isotopes in atmospheric waters» («Глобальний моніторинг ізотопів азоту в атмосферних водах») (листопад 2017 р.).

 

За кожною з вищезазначених тем було надано пакет документів у міжнародні організації, із зазначенням наукового потенціалу співробітників УКРНДІЕП, що мають виконувати тему, наявності лабораторного оснащення та можливості проводити необхідні теоретичні та практичні дослідження. Представлені обґрунтування доводять, що УКРНДІЕП може бути базою для позитивної реалізації вищезазначених проектів. Наразі, очікуються результати по прийнятті рішень з можливості роботи УКРНДІЕП у рамках міжнародних грантів.