23.03.23

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2022

На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

Тема №1 «Розроблення методик визначення вмісту небезпечних хімічних речовин у об’єктах навколишнього природного середовища».

Тема № 2 «Розроблення методичних рекомендацій щодо врахування кліматичного компонента в документах державного планування та під час здійснення СЕО та ОВД».

Тема № 3 «Розроблення методики проведення моніторингу впливу затоплення шахт та можливості виходу високомінералізованих шахтних вод на поверхню, їх проникнення у підземні води та потрапляння до річки Сіверський Донець та Азовського моря».  

Тема № 4 «Розроблення методичних рекомендацій зі здійснення стратегічної екологічної оцінки та післяпроєктного моніторингу схем, планів та програм розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних громад (ОТГ)».

Тема № 5 «Розроблення методичних рекомендацій з вибору виправданих  альтернатив для стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації».

Тема № 6 «Розроблення загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання плану та звіту післяпроектного моніторингу».

Тема № 7 «Оновлення методологічних підходів до регулювання граничнодопустимого ЗР зі зворотними водами промислових і сільськогосподарських підприємств та населених пунктів».

Тема № 8 «Створення науково-методологічних передумов з оцінки, попередження та запобігання шкідливому фізичному та біологічному впливу на поверхневі водні об’єкти».

Тема № 10 «Розроблення положення про регіональні  центри моніторингу довкілля)».

Тема № 11 «Розроблення інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення перевірок дотримання суб'єктами господарювання вимог Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами».

Тема № 12 «Розроблення нормативів гранично допустимих викидів стійких органічних забруднювачів зі стаціонарних та пересувних джерел».

Тема № 13 «Розроблення методик вимірювання вмісту пріоритетних забруднюючих речовин в об'єктах довкілля та джерелах його забруднення шляхом адаптації світової, зокрема європейської, практики; їх національна стандартизація».

Тема № 14 «Розроблення механізму комплексної оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища хімічними речовинами».

Тема № 15 «Розроблення переліку небезпечних речовин і речовин, що становлять загрозу у випадках техногенних аварій, порядку поводження з ними в Україні».

Тема № 16 «Здійснення оцінки ризиків та вразливості біорізноманіття до зміни клімату».

Тема № 17 «Здійснення оцінки ризиків та вразливості прибережних територій до зміни клімату».

Тема № 23 «Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

Тема № 24 «Дослідження впливу повномасштабного вторгнення на природно-заповідний фонд України».