07.06.23

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2021

 На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

 

 1. Еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування складових довкілля
 2. Розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод
 3. Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи
 4. Розроблення ДСТУ. Моніторинг навколишнього природного середовища. Терміни та визначення
 5. Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного значення проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг
 6. Підготовка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів рослин і тварин, або усунення таких видів в межах лісових екосистем територій та об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу
 7. Обґрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів, розташованих на евтрофних водних об’єктах
 8. Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту  водних об’єктів від забруднення
 9. Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації водних об’єктів України
 10. Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС
 11. Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн
 12. Розроблення реєстру стаціонарних постів спостереження атмосферного повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля
 13. Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості