23.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи

 

 Завідувач лабораторії

д-р техн. наук, доц.

Аніщенко Людмила Яківна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-82

E-mail: l_anishenko@ukr.net

 

Загальна характеристика

Лабораторія інженерної екології, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічної експертизи УкрНДІЕП була створена в 1971 р. для виконання науково-дослідних робіт і розв’язання екологічних проблем водних об’єктів. З 1998 р. лабораторії доручено розв’язання науково-технічних задач у галузі методології і практики проведення ОВНС й екологічної експертизи об'єктів господарської діяльності, що проектуються. Після введення у дію законів України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку» до названих задач додалися задачі методологічного забезпечення та практичного втілення положень цих законів та передбаченої ними процедури. Співробітники лабораторії виконали більш 200 науково-дослідних робіт. На тепер у числі співробітників 1 доктор технічних наук, 1 кандидат технічних наук. Співробітники лабораторії взяли участь у більш ніж 50 наукових конференціях, опубліковано більш 100 наукових праць.

має видані Мінрегіонбудом кваліфікаційні сертифікати експерта проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та інженера-проектувальника з виконання відповідних проектних робіт

 

Основні напрямки діяльності

 1. Розробка нормативної і методичної бази оцінки впливу на довкілля (ОВНС, екологічної експертизи, ОВД, СЕО)
 2. Розробка матеріалів оцінки впливу планованої діяльності на довкілля (ОВНС, ОВД, СЕО)
 3. Наукова еколого-експертна оцінка проектів господарської діяльності та існуючої екологічної ситуації
 4. Розробка методології комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд (ПГТС)
 5. Вирішення практичних питань зменшення впливу на довкілля твердих побутових відходів 

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розробка нормативної і методичної бази оцінки впливу на довкілля (ОВНС, екологічної експертизи, ОВД, СЕО)

Розроблено:

  • ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».
  • Рекомендації з еколого-експертної оцінки проектної документації щодо рішень з питань захисту навколишнього середовища від негативного впливу об'єктів транспорту.
  • Рекомендації з екологічної експертизи проектів гідротехнічного будівництва на внутрішніх водотоках України.
  • Рекомендації з проведення державної екологічної експертизи проектів меліоративного будівництва (зрошувальних і осушувальних систем).
  • Рекомендації з проведення держекоекспертизи документації на будівництво нових і реконструкцію існуючих переходів трубопроводів через ріки.
  • Розділ «Поверхневі води» у складі «Посібника до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище» (до ДБН А.2.2-1-2003).
  • Рекомендації щодо визначення можливості та основних параметрів негативного транскордонного впливу спорудження й експлуатації великих гідротехнічних об’єктів (ГЕС, ГАЕС, дамб, суднових ходів, берегоукріплювальних споруд та ін.).
  • Рекомендації щодо організації дій української сторони у випадках застосування Конвенції Еспоо до планованої діяльності на водних об’єктах (на прикладі проекту «Дунай – Чорне море»).
  • Методичні рекомендації щодо практичного застосування Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.
  • Проект порядку оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті.
  • Проект методичних рекомендацій щодо імплементації положень Конвенції Еспо про післяпроектний аналіз для об’єктів, що пройшли процедуру оцінки транскордонних впливів на довкілля.
  • Проект методичних рекомендацій з впровадження основних засад та механізмів реалізації стратегічної екологічної оцінки (СЕО) у розробки планів та програм.
  • Проект методичних рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на довкілля.

Напрямок 2. Розробка матеріалів оцінки впливу планованої діяльності на довкілля (ОВНС, ОВД, СЕО)

Розроблено:

  • розділи ОВНС у складі проектної документації:  полігону твердих побутових відходів м. Харків у Вискочковому Яру; золонакопичувача ТЕЦ МК «Азовсталь» (м. Маріуполь); глибоководного суднового ходу (ГСХ) Дунай – Чорне море в українській ділянці дельти; протипаводкової ємності на р. Боржава біля с. Березники Свалявського району Закарпатської області; малої ГЕС на р. Ятрань у с. Орлове; реконструкції Терновських очисних споруд (Харківська обл.); реконструкції Центральних очисних споруд м. Запоріжжя; реконструкції з днопоглибленням мілководних зон водосховища Відсічне Житомирського району Житомирської області; реконструкції огороджувальної дамби морського підхідного каналу ГСХ Дунай – Чорне море; відновлення рекреаційного використання громадського пляжу смт Ялта Донецької обл.
  • стратегію роботи з громадськістю при здійсненні Державної цільової екологічної програми приведення у безпечний стан уранових об’єктів ВО «Придніпровський хімічний завод».

Оцінено: 

  • вплив життєдіяльності біоти водойми-охолоджувача на ефективність роботи основних конденсаторів турбін ЗАЕС; вплив гідротехнічних споруд Ташлицької ГАЕС на місцеву епідеміологічну ситуацію, вплив будівництва гідровузлів на якість води на ділянці р. Тиса від с. Буштин до с. Вилок та на нижніх ділянках р. Тересва і р. Шопурка; вплив реконструкції ГЕС дніпровського каскаду та будівництва Канівської ГАЕС на якість води р. Дніпро.
  • вплив на довкілля (за процедурою ОВД) альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачі в балці Свистунова та їх скидання в р. Інгулець.

Здійснено науково-методичний супровід розробки матеріалів ОВНС подальшого розвитку Хмельницької і Рівненської АЕС.

Напрямок 3. Наукова еколого-експертна оцінка проектів господарської діяльності та існуючої екологічної ситуації

Виконано наукову еколого-експертну оцінку проектованої діяльності: з реконструкції Диканівських очисних споруд м. Харків; будівництва Дністровської ГАЕС; здійснення першочергових водоохоронних заходів у зоні відчуження ЧАЕС; будівництва Яблунівського переробного заводу підприємства «Полтавагазпром»; екологічного оздоровлення р. Інгул; поліпшення водопостачання населених пунктів Кіровоградської і Миколаївської областей; ліквідації шахт № 3 і 4 ш/у «Міусинське», «Максимівська», ВО «Стахановвугілля», «Майська», «Ім. С.  Тюленіна», «Юний комунар»; видобутку піску із Самарського річкового родовища з використанням екологічно безпечних й енергозберігаючих технологій і устаткування;; переходу через р. Дунай магістрального газопроводу Ананьєв – Ізмаїл; будівництва рейдових стоянок судів у районі Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу; реконструкції об'єктів хвостового господарства й оборотного водопостачання для Інгулецького ГЗК; комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса; реконструкції Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя; реконструкції автодороги Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці с. Лобойківка – смт Петриківка; будівництва Чернаводської АЕС (Румунія); господарської діяльності за проектом «Розширення діяльності зі спалення небезпечних відходів» компанії S.C. SUPERSTAR COM S.R.L (м. Редеуць, повіт Сучава, Румунія); буріння розвідувальних свердловин у Одеській області, улаштування підземних протифільтраційних бентонітоцементних завіс навколо «могильників» із токсичними відходами ДП «Горлівський хімічний завод», введення в дію станції біологічної очистки стоків в смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області, розчищення русла р. Біянка у м. Кропивницький.

 Проведено експертизи екологічної ситуації, що склалась у м. Харків на території м/р Залютіне та у районі ВАТ «Хартрон».

Напрямок 4. Розробка методології комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд (ПГТС)

 Розроблено:

  • концепцію і методологію комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд шляхом дослідження ПГТС і навколишнього природного середовища (НПС) як єдиної системи на принципах багатокритеріальності;
  • систему управління екологічною безпекою ПГТС на етапі проектування;
  • комбінований (вербальний і формалізований) метод прийняття рішень для розв'язання задач системи управління екологічною безпекою ПГТС, головним принципом якого є об’єднання розрізнених часткових оцінок впливів на компоненти НПС, та експертно-аналітичних процедур, які включають декомпозицію досліджуваних задач у вигляді багатокритеріальних багаторівневих ієрархічних структур, формування матриць експертних суджень і встановлення пріоритетів за всіма елементами структури;
  • процедуру використання методу аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті для формалізації процесу одержання рішень у задачах комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою, з відповідною адаптацією МАІ;
  • математичну модель оцінки впливів гідротехнічного будівництва на продукційно-деструкційні процеси у водотоках;
  • методику відбору пріоритетних об'єктів малих річок для їхнього екологічного відновлення;
  • методику визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем;.

Удосконалено:

  • методику визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем;
  • методологію управління екологічною безпекою суднових ходів при експлуатації поблизу екологічно цінних (заповідних) територій на підставі оцінки ключових впливів, з урахуванням їх кумуляції та ризику аварійних ситуацій;
  • методологію управління екологічною безпекою при організації днопоглиблювальних робіт на водних об’єктах різних типів та категорій на підставі аналізу первинних і вторинних процесів впливів;
  • методологію оцінки транскордонних впливів ПГТС, що включає розроблені нові додаткові задачі комплексної оцінки таких впливів та нові додаткові критерії оцінки, які враховують імовірність та значущість впливів.

Напрямок 5. Вирішення практичних питань зменшення впливу на довкілля твердих побутових відходів 

  • Розроблена схема санітарного очищення м. Малин Житомирської області.
  • Виконане екологічне обґрунтування умов подальшої експлуатації Роганського полігону ТПВ м. Харків 

 

 

Основні публікації

 1. Аніщенко Л.Я. Підсумки та подальші перспективи досліджень по розробці методології ОВНС і екологічної експертизи / Аніщенко Л.Я. // Проблемы охраны окружающей природой среды : сб. науч. тр. /УкрНЦОВ – Харьков, 1996. – С.75-85.
 2. Anischenko L.Y.Date collection for the improvement of environmental impact assesment (EIA) procedures and of hydro-technical units in the Ukraine.- Date Sharing for International Water Resource Management: Eastern Europe, Russia and CIS, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 1999, 15 р.
 3. Анищенко Л.Я. Особенности экологической экспертизы Ташлыкской ГАЭС / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С. // Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС) : Матер. наук.-практ. конф. «Безпека навколишнього природного, соціального, техногенного середовища» (28 травня – 1 червня 2001 р., м. Ялта). – К. : Знання, 2001. – С.43-46.
 4. Анищенко Л.Я. Моделирование воздействия проектируемого каскада ГЭС на качество воды р. Тиса / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С., Бармина И.В.  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2002. – № 1. – С. 39-44.
 5. Методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, С.М. Кириченко, А.В. Кудріна, Л.Я. Аніщенко, Н.М. Чураєвська, Б.С. Свердлов, В.С. Холоденко. – К. : Оріон, 2002. – 47 с.
 6. Анищенко Л.Я. Оценка воздействия на окружающую среду протяженных линейных гидротехнических сооружений методами системного анализа / Анищенко Л.Я. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. – С. 50-56.
 7. Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия гидротехнического строительства на окружающую природную среду с применением экспертно­аналитических процедур / Анищенко Л.Я. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 1. – С. 43-49.
 8. Анищенко Л.Я. Моделирование, прогноз и комплексная оценка воздействия на окружающую среду как система управления экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений / Анищенко Л.Я. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2008. – С. 100-129.
 9. Анищенко Л.Я. Моделирование влияния создания водохранилищ на внутриводоемные процессы / Анищенко Л.Я.  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 2. – С. 85-89.
 10. Анищенко Л.Я. Особливості оцінки впливу на водну екосистему днопоглиблювальних робіт у різних за класами водних об’єктах / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 3. - С. 5-12.
 11. Анищенко Л.Я. Выбор экологически безопасного варианта судового хода на основе многокритериальной комплексной оценки воздействия с применением экспертно-аналитических процедур / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С., Писня Л.А.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2009. – С. 38-60.
 12. Анищенко Л.Я. Теоретическое обоснование комбинированного метода принятия решений в задачах многокритериальной комплексной оценки воздействия и управления экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений / Анищенко Л.Я.  // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2. – С. 21-28.
 13. Анищенко Л.Я. Процедуры Конвенции Эспоо как часть международной системы управления экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений / Анищенко Л.Я. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 5.
 14. Многокритериальная комплексная оценка воздействия и управление экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений. // Стратегические проблемы охраны и использования водных ресурсов : IV Междунар. водный форум (г. Минск, 12-13 октября 2010 г.). – Минск : Минсктиппроект, 2011.
 15. Анищенко Л.Я. Принципы формирования иерархий для задач управления экологической безопасностью планируемой деятельности в условиях кумуляции воздействий на биологические объекты // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. ст. VIII Міжнародна наук.­практ. конференція. Т. 1. (Алушта, 10-14 вересня 2012 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2012. - 312 с.
 16. Аніщенко Л.Я. Методичні засади практичного застосування Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенції Еспоо) // Гриценко А.В., Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С. / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УКРНДІЕП. - Х.: ВД «Райдер», 2012.– Вип. XXXIV. – С. 3 – 24.
 17. Аніщенко Л.Я. Врахування ставлення громадськості до планованої діяльності і пов’язаних з нею проблем // Аніщенко Л.Я., Барміна І.В. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. ст. IХ Міжнародна наук.­практ. конференція. Т. 1. (Алушта, 9-13 вересня 2013 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2013. - 304 с.
 18. Аніщенко Л.Я. Особливості впровадження в Україні вимог статті 6 Орхуської конференції // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УКРНДІЕП. - Х.: Райдер, 2013.– Вип. XXXV. – С. 20 – 29.
 19. Анищенко Л.Я. Управление экологической безопасностью хранилища отработавшего ядерного топлива на стадии выбора площадки // Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С., Байбузенко Т.Ю. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. ст. X Міжнародна наук.­практ. конференція. (Харків, вересень 2014 р.)/ НДУ  «УКРНДІЕП». – Х.: Райдер, 2014. - 228 с.
 20. Анищенко Л.Я.Сравнительная комплексная экологическая оценка вариантов очистки от ила акватории общественного пляжа пгт Ялта Донецкой области // Анищенко Л.Я., Кресин  В.С., Свердлов Б.С./ Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УКРНДІЕП. - Х.: Райдер, 2014.– Вип. XXXVI. – С. 23 – 46.
 21. Аніщенко Л.Я. Досвід використання ДБН Б.2.2-6:2013 при розробці схеми санітарного очищення малого міста / Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С., Пісня Л.А., Барміна І.В. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: XI Між-народна наук.­ практ. конференція. Харків, 7-11 вересня 2015 р.: Зб. наук. ст./ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2015.
 22. Анищенко Л.Я. Характеристика демографической ситуации на юго-востоке харьковской области // Анищенко Л.Я., Кресин  В.С., Свердлов Б.С. / Регіон 2015: стратегія оптимального розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 5-6 листопада 2015 р.: Зб. наук. праць / ХНУ ім. В.Н. Каразіна.- Х.: ХНУ, 2015.- С. 235-237.
 23. Аніщенко Л.Я. Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст // Аніщенко Л.Я., Пісня Л.А., Свердлов Б.С., Барміна І.В. / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2015.
 24. Аніщенко Л.Я. Екологічне обґрунтування необхідності включення м. Шепетівка до зони спостережень Хмельницької АЕС // Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С., Байбузенко Т.Ю. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. ст. XII Міжнародна наук.­практ. конференція. (Харків, 5-9 вересня 2016 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2016. - 256 с.
 25. Аніщенко Л.Я. Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля // Гриценко А.В., Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С. / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УкрНДІЕП.- Х.: Райдер, 2016.– С. 14 – 28.
 26. Аніщенко Л.Я. Комплексні природоохоронні заходи при реконструкції огороджувальної дамби морського підходного каналу ГСХ Дунай-Чорне море // Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С., Барміна І.В., Лунгу М.Л. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. ст. XIIІ Міжнародна наук.­практ. конференція. (Харків, 11-15 вересня 2017 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2017. - С. 7-12.
 27. Аніщенко Л.Я. Попередній аналіз можливого впливу будівництва мосту через Керченську протоку на екологічний стан Керченської протоки та Азовського моря // Кресін В.С., Лавріненко Л.І., Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. ст. XIIІ Міжнародна наук.­практ. конференція. (Харків, 11-15 вересня 2017 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2017. - С. 253-255.
 28. Аніщенко Л.Я. Перспективи впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні // Гриценко А.В., Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С., Пісня Л.А. / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УКРНДІЕП; ХНУ ім.. В.Н. Каразіна- Х.: ФОП Столярова І.М., 2017.– Вип. 39. – С 14 – 30.
 29. Анищенко Л.Я. Оценка адекватности предлагаемой математической модели прогноза на фактических данных мониторинга уровня грунтовых вод в центральной части г. Харькова // Серикова Е.Н., Стрельникова Е.А., Яковлев В.В., Анищенко Л.Я., Писня Л.А. / Scientific Journal “ScienceRise”, № 11 (40), 2017, - С. 43 – 47.
 30. Anischenko L. Y. Substantiation for enhancement of environmental safety of waste management systems through forecasting efficiency of specialized equipment //  Bondarenko I.V., Anischenko L. Y., Rudyk Y.I. / Visnyk of Lviv State University of Life Safety. – Lviv: LSULS, 2017. – N2 (16). - P. 119 – 129.
 31. Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия действующих накопителей шахтных вод на качество водных объектов (на примере р. Самара) // Анищенко Л.Я., Полозенцева В.А. / Науковий вісник будівництва, Т. 89, № 3, 2017. – С. 181 – 184.
 32. Аніщенко Л.Я. Методичні засади підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля діючих підприємств // Аніщенко Л.Я., Пісня Л.А., Свердлов Б.С., Полозенцева В.О., Бондаренко І.В. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. м.. XIV Міжнародної наук.­практ. конференції (м.Харків, 10-14 вересня 2018 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: ФОП Столярова І.П., 2018. - С. 16-20.
 33. Аніщенко Л.Я. Типові порушення водоохоронного законодавства при проектуванні систем відведення стічних вод в селищах міського типу // Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С., Барміна І.В. / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення:: Зб. наук. м.. XIV Міжнародної наук.­практ. конференції (м.Харків, 10-14 вересня 2018 р.)/ УкрНДІЕП. – Х.: ФОП Столярова І.П., 2018. - С. 21-24.
 34. Анищенко Л.Я. Оценка воздействия предприятий на окружающую среду в соответствии с действующим заклнодательством Украины // Анищенко Л.Я., Писня Л.А., Свердлов Б.С. / Экология и промышленность, 3-4, 2018.
 35. Аніщенко Л.Я. Умови екологічно безпечної експлуатації діючих в Україні полігонів ПВ // Аніщенко Л.Я., Гончаренко І.О., Маркіна Н.К., Доценко О.О., Пісня Л.А., Свердлов Б.С. / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. м. / УКРНДІЕП; ХНУ м.. В.Н. Каразіна – Х.: ПП «Стиль-Іздат», 2018.– Вип. 40. – С 25 – 41.
 36. Anischenko L. Mathematical modeling of biogas lifting from the municipal solid waste polygon // N. Rashkevich, I. Goncharenko, L. Anishenko, L. Pisnia, S. Petruhin, E. Serikova / Scientific Journal “ScienceRise”, № 9 (50), 2018, - С. 39 – 42.
 37. Анищенко Л.Я. Комплексная экологическая оценка факторов возможного аварийного воздействия Хмельницкой атомной электростанции на население г. Шепетовки // Анищенко Л.Я., Писня Л.А., Свердлов Б.С., Байбузенко Т.Ю. / Экология и промышленность, № 1 (58), 2019. – С. 90-95.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

  • ПрАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», м. Харків;
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" АТ КІЕП, м. Київ;
  • ТОВ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ «РІЧТРАНСПРОЕКТ», м. Київ;
  • ПрАТ «УКРВОДПРОЕКТ» м. Київ;
  • Інститут гідробіології НАН України, м. Київ;
  • Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП), м. Київ;
  • Державне підприємство "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ДП "УкрНДПРІ промтехнології"), м. Жовті Води;
  • Філія «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Миколаїв.