22.05.19

(057) 702-15-92

Лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи

 

 

Завідувач лабораторії

д-р техн. наук, доц.

Аніщенко Людмила Яківна,

 

має видані Мінрегіонбудом кваліфікаційні сертифікати експерта проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та інженера-проектувальника з виконання відповідних проектних робіт

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-82

E-mail: l_anishenko@ukr.net

 

 

Загальна характеристика

Лабораторія інженерної екології, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічної експертизи УкрНДІЕП булла створена в 1971 р. для виконання науково-дослідних робіт і розв’язання екологічних проблем водних об’єктів. З 1998 р. лабораторії доручено розв’язання науково-технічних задач у галузі методології і практики проведення ОВНС й екологічної експертизи об'єктів господарської діяльності, що проектуються. Співробітники лабораторії виконали більш 200 науково-дослідних робіт. На тепер у числі співробітників 1 доктор технічних наук, 1 кандидат технічних наук. Співробітники лабораторії взяли участь у більш ніж 50 наукових конференціях, опубліковано більш 100 наукових праць.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розробка нормативної і методичної бази ОВНС і екологічної експертизи

Розроблено:

 • ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».
 • Рекомендації з еколого-експертної оцінки проектної документації щодо рішень з питань захисту навколишнього середовища від негативного впливу об'єктів транспорту.
 • Рекомендації з екологічної експертизи проектів гідротехнічного будівництва на внутрішніх водотоках України.
 • Рекомендації з проведення державної екологічної експертизи проектів меліоративного будівництва (зрошувальних і осушувальних систем).
 • Рекомендації з проведення держекоекспертизи документації на будівництво нових і реконструкцію існуючих переходів трубопроводів через ріки.
 • Розділ «Поверхневі води» у складі «Посібника до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище» (до ДБН А.2.2-1-2003).
 • Рекомендації щодо визначення можливості та основних параметрів негативного транскордонного впливу спорудження й експлуатації великих гідротехнічних об’єктів (ГЕС, ГАЕС, дамб, суднових ходів, берегоукріплювальних споруд та ін.).
 • Рекомендації щодо організації дій української сторони у випадках застосування Конвенції Еспоо до планованої діяльності на водних об’єктах (на прикладі проекту «Дунай – Чорне море»).
 • Методичні рекомендації щодо практичного застосування Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.
 • Проект порядку оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті.

  

Напрямок 2. Розробка матеріалів ОВНС

Розроблено розділи ОВНС у складі проектної документації: полігону твердих побутових відходів м. Харкова у Вискочковому Яру; золонакопичувача ТЕЦ МК «Азовсталь» (м. Маріуполь); глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море в українській дельті Дунаю; захисту коси оздоровчої зони Азовського узбережжя в м. Приморську Запорізької області; заходів щодо очищення і припинення скидання Бузько-Дніпровського лиманського каналунеочищених стічних вод у р. Дніпро (підприємство ВАТ «ДніпроАЗОТ», м. Дніпродзержинськ); реконструкції Центральних очисних споруд м. Запоріжжя; добудови енергоблоків АЕС (№ 2 Хмельницької і № 4 Рівненської), будівництва протипаводкової ємності на р. Боржава біля с. Березники Свалявського району Закарпатської області, бригадного вирощування курчат бройлерів на 1 440 000 птахомісць; реконструкції Терновських очисних споруд (Харківська обл.); реконструкції з днопоглибленням мілководних зон водосховища Відсічне Житомирського району Житомирської області.

Розроблено стратегію роботи з громадськістю при здійсненні Державної цільової екологічної програми приведення у безпечний стан уранових об’єктів ВО «Придніпровський хімічний завод».

Оцінено: вплив життєдіяльності біоти водойми-охолоджувача на ефективність роботи основних конденсаторів турбін ЗАЕС; вплив гідровузлів, що проектуються, на якість води на ділянці р. Тиси від с. Буштин до с. Вилок; вплив гідротехнічних споруд Ташлицької ГАЕС на місцеву епідеміологічну ситуацію.

 

Напрямок 3. Наукова еколого-експертна оцінка проектів господарської діяльності та існуючої екологічної ситуації

Виконанонаукову еколого-експертну оцінку проектованої діяльності: зреконструкції Диканівських очисних споруд м. Харкова; будівництва Дністровської ГАЕС; здійснення першочергових водоохоронних заходів у зоні відчуження ЧАЕС; будівництва Яблунівського переробного заводу підприємства «Полтавагазпром»; екологічного оздоровлення р. Інгул; поліпшення водопостачання населених пунктів Кіровоградської і Миколаївської областей; ліквідації шахт № 3 і 4 ш/у «Міусинське», «Максимівська», ВО «Стахановвугілля», «Майська», «Ім. С. Тюленіна», «Юний комунар»; видобутку піску із Самарського річкового родовища з використанням екологічно безпечних й енергозберігаючих технологій і устаткування; реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду; переходу через р. Дунай магістрального газопроводу Ананьєв – Ізмаїл; будівництва рейдових стоянок судів у районі Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу; реконструкції об'єктів хвостового господарства й оборотного водопостачання для Інгулецького ГЗК; комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса; реконструкції Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя; реконструкції автодороги Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці с. Лобойківка – смт Петриківка; будівництва Чернаводської АЕС (Румунія); господарської діяльності за проектом «Розширення діяльності зі спалення небезпечних відходів» компанії S.C. SUPERSTAR COM S.R.L (м. Редеуць, повіт Сучава, Румунія); буріння розвідувальних свердловин у Одеській області, улаштування підземних протифільтраційних бентонітоцементних завіс навколо «могильників» із токсичними відходами ДП «Горлівський хімічний завод».

Проведено експертизи екологічної ситуації, що склалась у м. Харкові на території м/р Залютіне та у районі ВАТ «Хартрон».

 

Напрямок 4. Розробка методології комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд (ПГТС)

 Розроблено:

 • концепцію і методологію комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд шляхом дослідження ПГТС і навколишнього природного середовища (НПС) як єдиної системи на принципах багатокритеріальності;
 • систему управління екологічною безпекою ПГТС на етапі проектування;
 •  комбінований (вербальний і формалізований) метод прийняття рішень для розв'язання задач системи управління екологічною безпекою ПГТС, головним принципом якого є об’єднання розрізнених часткових оцінок впливів на компоненти НПС, та експертно-аналітичних процедур, які включають декомпозицію досліджуваних задач у вигляді багатокритеріальних багаторівневих ієрархічних структур, формування матриць експертних суджень і встановлення пріоритетів за всіма елементами структури;
 • процедуру використання методу аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті для формалізації процесу одержання рішень у задачах комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою, з відповідною адаптацією МАІ;
 • математичну модель оцінки впливів гідротехнічного будівництва на продукційно-деструкційні процеси у водотоках;
 • методику відбору пріоритетних об'єктів малих річок для їхнього екологічного відновлення;
 • методику визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем;.

Удосконалено:

 • методику визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем;
 • методологію управління екологічною безпекою суднових ходів при експлуатації поблизу екологічно цінних (заповідних) територій на підставі оцінки ключових впливів, з урахуванням їх кумуляції та ризику аварійних ситуацій;
 • методологію управління екологічною безпекою при організації днопоглиблювальних робіт на водних об’єктах різних типів та категорій на підставі аналізу первинних і вторинних процесів впливів;
 • методологію оцінки транскордонних впливів ПГТС, що включає розроблені нові додаткові задачі комплексної оцінки таких впливів та нові додаткові критерії оцінки, які враховують імовірність та значущість впливів.

 

Основні публікації

Статті, доповіді, нормативно-методичні документи

 1. Аніщенко Л.Я. Підсумки та подальші перспективи досліджень по розробці методології ОВНС і екологічної експертизи / Аніщенко Л.Я. // Проблемы охраны окружающей природой среды : сб. науч. тр. /УкрНЦОВ – Харьков, 1996. – С.75-85.
 2. Anischenko L.Y.Date collection for the improvement of environmental impact assesment (EIA) procedures and of hydro-technical units in the Ukraine.- Date Sharing for International Water Resource Management: Eastern Europe, Russia and CIS, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 1999, 15 р.
 3. Анищенко Л.Я. Особенности экологической экспертизы Ташлыкской ГАЭС / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С. // Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС) : Матер. наук.-практ. конф. «Безпека навколишнього природного, соціального, техногенного середовища» (28 травня – 1 червня 2001 р., м. Ялта). – К. : Знання, 2001. – С.43-46.
 4. Анищенко Л.Я. Моделирование воздействия проектируемого каскада ГЭС на качество воды р. Тиса / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С., Бармина И.В.  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2002. – № 1. – С. 39-44.
 5. Методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, С.М. Кириченко, А.В. Кудріна, Л.Я. Аніщенко, Н.М. Чураєвська, Б.С. Свердлов, В.С. Холоденко. – К. : Оріон, 2002. – 47 с.
 6. Анищенко Л.Я. Оценка воздействия на окружающую среду протяженных линейных гидротехнических сооружений методами системного анализа / Анищенко Л.Я. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. – С. 50-56.
 7. Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия гидротехнического строительства на окружающую природную среду с применением экспертно­аналитических процедур / Анищенко Л.Я. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 1. – С. 43-49.
 8. Анищенко Л.Я. Моделирование, прогноз и комплексная оценка воздействия на окружающую среду как система управления экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений / Анищенко Л.Я. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2008. – С. 100-129.
 9. Анищенко Л.Я. Моделирование влияния создания водохранилищ на внутриводоемные процессы / Анищенко Л.Я.  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 2. – С. 85-89.
 10. Анищенко Л.Я. Особливості оцінки впливу на водну екосистему днопоглиблювальних робіт у різних за класами водних об’єктах / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 3. - С. 5-12.
 11. Анищенко Л.Я. Выбор экологически безопасного варианта судового хода на основе многокритериальной комплексной оценки воздействия с применением экспертно-аналитических процедур / Анищенко Л.Я., Свердлов Б.С., Писня Л.А.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2009. – С. 38-60.
 12. Анищенко Л.Я. Теоретическое обоснование комбинированного метода принятия решений в задачах многокритериальной комплексной оценки воздействия и управления экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений / Анищенко Л.Я.  // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2. – С. 21-28.
 13. Анищенко Л.Я. Процедуры Конвенции Эспоо как часть международной системы управления экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений / Анищенко Л.Я. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 5.
 14. Многокритериальная комплексная оценка воздействия и управление экологической безопасностью протяженных гидротехнических сооружений. // Стратегические проблемы охраны и использования водных ресурсов : IV Междунар. водный форум (г. Минск, 12-13 октября 2010 г.). – Минск : Минсктиппроект, 2011.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • ЗАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», м. Харків;
 • ВАТ КІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», м. Київ;
 • ТОВ «Проектно-дослідницький і конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту «Річтранспроект», м. Київ;
 • Інститут гідробіології НАН України, м. Київ;
 • УкрНДІводно-екологічних проблем, м. Київ;
 • Український науково-дослідний і проектно-дослідницький інститут промислової технології, м. Жовті Води;
 • ДП «Дельта–Лоцман», м. Миколаїв.