04.02.23

(057) 702-15-92

Результати анкетування аспірантів

 Усереднені бали, які отримали викладачі УКРНДІЕП щодо рівня викладання кожної навчальної дисципліни 

 

 

 Середнє значення критеріїв оцінювання якості викладання навчальних дисциплін в аспірантури УКРНДІЕП (на підставі проведеного анкетування здобувачів) 

 Якість викладання у УКРНДІЕП за 5-ти бальною шкалою, де «1»−незадовільно, «5»−відмінно.