23.03.23

(057) 702-15-92

Результати наукової діяльності

Результати наукової діяльності здобувачів третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» зі спеціальності 101 «Екологія» та науково-педагогічних співробітників установи знаходять відображення у наукових заходах, конференціях на різних рівнях, семінарах та вебінарах та публікаціях

 

Здобуття практичних знань

Практичні заняття з дисципліни «Радіаційна екологія» проходять на базі Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» http://medradiologia.org.ua/index.php?id=608

Здобувачі мають змогу використовувати експериментальне обладнання під час рішення наукових задач та обирають відповідні засоби вимірювання для проведення експериментальних досліджень у галузі екологічної безпеки, в т.ч. засоби радіаційного контролю й захисту.

   

 

Науково-педагогічна практика здобувачів вищої освіти

Організація та проведення педагогічної практики як складової частини освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії третього курсу УКРНДІЕП для студентів НУЦЗУ.

 

 

Науково педагогічні працівники

 
   
   
   
   
 
 
 

 

 

Здобувачі освітнього ступеню