04.02.23

(057) 702-15-92

Інформаційне забезпечення навчання

 

 

 Міністерство науки і освіти України 

  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
  Національний репозитарій академічних текстів 
  Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
  Open Science in Ukraine

БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РІВНЯ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України

Національна історична бібліотека України

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

УНІВЕРСАЛЬНІ НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника

Одеська державна наукова бібліотека ім. О. М. Горького

 

БАГАТОГАЛУЗЕВІ БІБЛІОТЕКИ 

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім.  В. Н. Каразіна

Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

Наукова бібліотека Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича

Наукова бібліотека Дніпропетровського державного університету

Бібліотека Київського педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

 

ОСВІТНІ ВЕБ-САЙТИ

Educational Network Ukraine.

Освітньо-консультативний центр "Освіта"

Каталог освітніх ресурсів ОСВІТ