04.02.23

(057) 702-15-92

Перелік навчальних дисциплін

БЛОК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Академічна іноземна мова Силабус Робоча програма  
Еколого-економічні основи природокористування Силабус Робоча програма
Методологія та методи наукового аналізу Силабус Робоча програма
Методика викладання у вищій школ Силабус Робоча програма
Практикум з наукової комунікації Силабус Робоча програма
Системний аналіз якості навколишнього середовища Силабус Робоча програма
Філософсько-методологічні основи наукових досліджень Силабус Робоча програма
Методологія підготовки наукової публікації та управління науковими проєктами  Силабус  
Фізико-хімічні методи еколого-аналітичних досліджень  Силабус  

 

БЛОК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки Силабус Робоча програма
Стратегія сталого розвитку Силабус Робоча програма
Моніторинг навколишнього природного середовища Силабус Робоча програма
Радіаційна екологія Силабус Робоча програма
Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища Силабус Робоча програма
Оцінка впливу на довкілля Силабус Робоча програма
Основи екології людини Силабус   

 

Програма  педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії