07.06.23

(057) 702-15-92

Дисертації та автореферати

Полозенцева Вікторія Олександрівна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Полозенцевої Вікторії Олександрівни на тему «Комплексна оцінка впливу та підвищення екологічної безпеки скидання стічних вод із водойм-накопичувачів»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Полозенцевої Вікторії Олександрівни на тему «Комплексна оцінка впливу та підвищення екологічної безпеки скидання стічних вод із водойм-накопичувачів»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Полозенцевої Вікторії Олександрівни на тему «Комплексна оцінка впливу та підвищення екологічної безпеки скидання стічних вод із водойм-накопичувачів»

Відгук першого офіційного опонента доктора технічних наук Яковлєва Євгена Олександровича на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Полозенцевої Вікторії Олександрівни на тему «Комплексна оцінка впливу та підвищення екологічної безпеки скидання стічних вод із водойм-накопичувачів»

Відгук другого офіційного опонента Бригади Олени Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Полозенцевої Вікторії Олександрівни на тему «Комплексна оцінка впливу та підвищення екологічної безпеки скидання стічних вод із водойм-накопичувачів»

 

Жук Віталій Миколайович

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Жука Віталія Миколайовича на тему «Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди)»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Жука Віталія Миколайовича на тему «Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди)»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Жука Віталія Миколайовича на тему «Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди)»

Відгук першого офіційного опонента Андронова Володимира Анатолійовича, доктора технічних наук, на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Жука Віталія Миколайовича на тему «Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди)»

Відгук другого офіційного опонента Комаристи Богдани Миколаївни, кандидата технічних наук, на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Жука Віталія Миколайовича на тему «Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди)»

  

Мельников Андрій Юрійович

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мельникова Андрія Юрійовича на тему «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мельникова Андрія Юрійовича на тему «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мельникова Андрія Юрійовича на тему «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай»

Відгук першого офіційного опонента Буца Юрія Васильовича, доктора технічних наук, доцента на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мельникова Андрія Юрійовича на тему «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай»

Відгук другого офіційного опонента Рибалової Ольги Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мельникова Андрія Юрійовича на тему «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай»

 

Мацак Антон Олександрович

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мацака Антона Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мацака Антона Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мацака Антона Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій»

Відгук першого офіційного опонента Юрченко Валентини Олександрівни, доктора технічних наук, професора на дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мацака Антона Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій»

Відгук другого офіційного опонента Сєрікової Олени Миколаївни, кандидата технічних наук на дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Мацака Антона Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій»

 

Доценко Олена Олександрівна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Доценко Олени Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Доценко Олени Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Доценко Олени Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся»

Відгук офіційного опонента  Юрченко Валентини Олександрівни, доктора технічних наук, професора на дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Доценко Олени Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся»

Відгук офіційного опонента Яковлєва Євгена Олександровича, доктора технічних наук, професора на дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Доценко Олени Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся»

  

Карлюк Аліна Андріївна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Карлюк Аліни Андріївни на тему «Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Карлюк Аліни Андріївни на тему «Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Карлюк Аліни Андріївни на тему «Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС» 

Відгук першого офіційного опонента Василенка Сергія Леонідовича, доктора технічних наук на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Карлюк Аліни Андріївни на тему «Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС»

Відгук другого офіційного опонента Бригади Олени Володимирівни, кандидата технічних наук на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Карлюк Аліни Андріївни на тему «Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС»

  

Гончаренко Ігорь Олександрович

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Гончаренка Ігоря Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Гончаренка Ігоря Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Гончаренка Ігоря Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами»

Відгук першого офіційного опонента Чумаченка Сергія Миколайовича, д-ра техн. наук, старш. наук. співроб., на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Гончаренка Ігоря Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами»

Відгук другого офіційного опонента кандидат технічних наук Телюри Наталі Олександрівни, канд. техн. наук, доц., на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Гончаренка Ігоря Олександровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами»

  

Солодовнікова Лідія Миколаївна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Солодовнікової Лідії Миколаївни на тему «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів в Україні»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Солодовнікової Лідії Миколаївни на тему «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів в Україні»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Солодовнікової Лідії Миколаївни на тему «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів в Україні»

Відгук першого офіційного опонента Забулонова Юрія Леонідовича, чл.-кор. НАН України, доктора технічних наукна дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Солодовнікової Лідії Миколаївни на тему «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів в Україні»

Відгук другого офіційного опонента Сороки Юрія Миколайовича, кандидат технічних наук на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Солодовнікової Лідії Миколаївни на тему «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів в Україні»

 

Клочко Тетяна Олександрівна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Клочко Тетяни Олександрівни на тему «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Клочко Тетяни Олександрівни на тему «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Клочко Тетяни Олександрівни на тему «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)»

Відгук першого офіційного опонента Василенка Сергія Леонідовича, доктора технічних наук на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Клочко Тетяни Олександрівни на тему «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)»

Відгук другого офіційного опонента Рибалової Ольги Володимирівни, кандидата технічних наук на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Клочко Тетяни Олександрівни на тему «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)»

 

 

Німець Наталія Миколаївна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Німець Наталі Миколаївни на тему «Підвищення екологічної безпеки повернення супутньо-пластових вод в надра нафтогазоконденсатних родовищ з вилученням йоду»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Німець Наталі Миколаївни на тему «Підвищення екологічної безпеки повернення супутньо-пластових вод в надра нафтогазоконденсатних родовищ з вилученням йоду»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Німець Наталі Миколаївни на тему «Підвищення екологічної безпеки повернення супутньо-пластових вод в надра нафтогазоконденсатних родовищ з вилученням йоду»

Відгук першого офіційного опонента Яковлєва Євгена Олександровича, д.т.н., г.н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Німець Наталі Миколаївни на тему «Підвищення екологічної безпеки повернення супутньо-пластових вод в надра нафтогазоконденсатних родовищ з вилученням йоду»

Відгук другого офіційного опонента Удалова Ігоря Валерійовича, к.т.н., д.г.н., доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Німець Наталі Миколаївни на тему «Підвищення екологічної безпеки повернення супутньо-пластових вод в надра нафтогазоконденсатних родовищ з вилученням йоду»

 

Романової Катерина Олександрівна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Романової Катерини Олександрівни на тему «Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Романової Катерини Олександрівни на тему «Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Романової Катерини Олександрівни на тему «Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання»

Відгук першого офіційного опонента Подустова Михайла Олексійовича, д.т.н., проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Романової Катерини Олександрівни на тему «Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання»

Відгук другого офіційного опонента Варламова Євгенія Миколайовича, к.т.н., с.н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Романової Катерини Олександрівни на тему «Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання»

 

Телюра Наталя Олександрівна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Телюри Наталі Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Телюри Наталі Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Телюри Наталі Олександрівни «Підвищення екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах»

Відгук першого офіційного опонента Юрченко Валентини Олександрівни, д.т.н., проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Телюри Наталі Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах»

Відгук другого офіційного опонента Єрмакович Ірини Анатоліївни, к.т.н. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Телюри Наталі Олександрівни на тему «Підвищення екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах»

 

Пономарьова Світлана Дмитрівна

Оголошення щодо захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Пономарьової Світлани Дмитрівни на тему «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Пономарьової Світлани Дмитрівни на тему «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Пономарьової Світлани Дмитрівни «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств»

Відгук першого офіційного опонента Мальованого Мирослава Степановича, д.т.н., проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Пономарьової Світлани Дмитрівни на тему «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств»

Відгук другого офіційного опонента Гурець Лариси Леонідівни, д.т.н., доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Пономарьової Світлани Дмитрівни на тему «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств»