23.03.23

(057) 702-15-92

Документація

 Свиридов Юрій Володимирович

Разова СВР ДФ 64.812.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Cвиридова Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

Голова ради: д.т.н., доц. Аніщенко Людмила Яківна

E-mail: l_anishenko@ukr.net

Наказ МОН про створення СВР

Дисертацію прийнято до захисту: 25.11.2021

Спеціальність: 101 Екологія

Назва дисертаційної роботи: «Комплексна оцінка та прогнозування якості води української частини річки Дунай із використанням геоінформаційної технології»

Автор дисертації: Свиридов Юрій Володимирович

Науковий керівник: к.б.н., доц. Васенко Олександр Георгійович

Дата захисту: 21.12.2021 о 10:00

Захист відбудеться за адресою: Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», м. Харків, вул. Бакуліна, 6, (онлайн)