23.03.23

(057) 702-15-92

Сектор оцінювання екологічного стану територій

 

Завідувач сектору

канд. техн. наук

Шевченко Людмила Петрівна 

 

Тел./факс: +38 (057) 702-62-26

E-mail:  1972lab22@gmail.com

Загальна характеристика

 Сектор оцінювання екологічного стану територій займається питанням розробки документації щодо Дозволів на спецводокористування для підприємств різноманітних галузей промисловості (у тому числі ТЕС, ТЕЦ та ін.), Індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення, розробки Нормативів ГДС різних категорій стічних вод для підприємств різногалузевого напрямку, а також розробки Правил приймання стічних вод абонентів у каналізаційну систему комунальних підприємств міст та селищ з метою охорони навколишнього природного середовища шляхом підготовки рекомендацій для прийняття природоохоронних рішень у напрямку захисту поверхневих вод від забруднення.

Сектор організовано у 2013р., на теперішній час у секторі працюють 4 наукових співробітника.

Основні напрямки діяльності

  1. Розробка та створення документації на отримання Дозволів на спецводокористування для підприємств України, які у процесі виробництва використовують води з підземних та поверхневих джерел і відводять зворотні води у водні об’єкти.
  2. Створення документації на підставі сучасних діючих нормативних документів на відведення у поверхневі води водних об’єктів дощових і талих вод з територій підприємств, міст та населених пунктів з урахуванням якості поверхневого стоку та розрахованих обсягів водовідведення даної категорії зворотних вод у м3/рік, м3/добу, м3/год, м3/с. 
  3. Розробка нормативних розрахунків водокористування і водовідведення на підставі обґрунтування потреб у воді для підприємств різних галузей промисловості у тому числі ТЕС, ТЕЦ, тощо.
  4. Розробка та створення документації Нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об’єкти для підприємств різногалузевого напрямку та надання рекомендацій з метою прийняття природоохоронних рішень для водних об’єктів.
  5. Розробка та створення документації по розрахунках Правил приймання у каналізаційну систему комунальних підприємств міст та селищ  зворотних вод абонентів з метою запобігання потрапляння у систему наднормативних величин концентрацій забруднюючих речовин із зворотними водами абонентів та надання  рекомендацій щодо досягнення допустимих величин концентрацій речовин у каналізаційну систему комунальних підприємств.
  6. Розробка ПЛАС для запобігання забруднення стічними водами від підприємств навколишнього природного середовища.

Результатом діяльності сектору оцінювання екологічного стану територій є розробка нормативної документації у напрямку захисту територій та поверхневих вод від забруднення зворотними водами підприємств різних галузей для підготовки документації та рекомендацій для прийняття природоохоронних рішень.

Співробітництво

  • Органи Державного екологічного контролю:

Департаменти екології та природних ресурсів при обласних державних адміністраціях України,

Регіональні офіси водних ресурсів по областях Державного агентства водних ресурсів України,

Державні екологічні інспекції по областях Міністерства екології та природних ресурсів України.

  • Український гідрометеорологічний центр ДСНС України.
  • Комунальні підприємства, організації та підприємства промислової діяльності у галузях енергетики (ТЕС, ТЕЦ), машинобудування, транспорту, хімічної, харчової, сільськогосподарської діяльності тощо.