28.09.20

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2017

 На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

 1. «Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС».
 2.  «Розроблення проекту  нової редакції методичних рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище».
 3.  «Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики».
 4.  «Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги та порядок здійснення оцінкивартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем».
 5.  «Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області)».
 6. «Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі транскордонної річки Західний Буг)».
 7.  «Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій України при спалюванні вугілля».
 8.  «Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків».
 9.  «Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб».
 10.  «Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю».
 11.  «Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог ЄС».
 12.  «Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів)».
 13.  «Розроблення інноваційної технології очищення стічних вод від сполук азоту для підвищення екологічної безпеки водних об’єктів».
 14.  «Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів».
 15.  «Наукове обґрунтування технічних вимог до обладнання стаціонарних автоматизованихпостів спостережень за станом атмосферного повітря в межах та поза межами населених пунктів, які забезпечать виконання вимог Директив  2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС».
 16.  «Наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС».
 17.  «Наукове обґрунтування вимог щодо розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС».
 18.  «Визначення зон та агломерацій в Україні за ступенем забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС».
 19.  «Забезпечення екологічної безпеки водно-болотних угідь від інвазійних видів флори і фауни за результатами вивчення шляхів розповсюдження цих видів та їх впливу на стан екосистем водно-болотних угідь в басейні р. Дніпро».
 20. «Розроблення Положення про побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року  «Про відходи та скасування деяких Директив».

 

Впровадження прикладних науково-дослідних робіт  у 2017 році