27.05.20

(057) 702-15-92

Дозвільно-ліцензійна діяльність

Виписка   з    Єдиного    державного   реєстру    юридичних    осіб  та   фізичних   осіб-підприємців  від 26.02.2014 р. (серія АД № 405090), видане Державною реєстраційною службою України 1стор.;  2 стор

 Статут науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП), затверджений наказом Мінприроди України від 30 січня 2018 р. № 34.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», видане Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 20.07.2018 р. № 01-0076/2018 (термін дії 3 роки).

 Повідомлення Мінприроди про внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту УкрНДІЕП (Рішення Комісії з сертифікації екологічних аудиторів від 29.11.2011 р. № 23, наказ Мінприроди від 23.12.2011 р. № 567).

 Інститут (на той час  УкрНЦОВ) включено до мережі установ по проведенню державних випробувань пестицидів та агрохімікатів – розробка та модифікація методик визначення залишкових кількостей пестицидів (лист Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 22.07.1996 р. № 471).

 Інституту (на той час  УкрНЦОВ) надано право проведення держвипробувань добрив (визначення залишкових кількостей агрохімікатів та солей важких металів в об’єктах навколишнього середовища (лист Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 28.03.1997 р. № 175).

 Свідоцтво про знак для товарів і послуг № 47651, видане Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України 15.02.2005 р. (подовжене 24.12.2012 р.) Чинне до 24.12.2022 р.

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ №21658-1518 ПР), видане Міністерством юстиції України жовтень 2015 р.

 За висновками експертної комісії з проведення державної атестації науково-дослідних установ та згідно з наказом Держінформнауки України від  01.10.2012 р. № 175 «Про затвердження результатів атестації бюджетних наукових установ» Український науково-дослідний інституту екологічних проблем Мінприроди України атестовано 

 Рішенням засідання Комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Витяг з протоколу № 1 від 20.11.2014 р. стр.1; стр 2) науково-дослідну установу «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.